RSS
热门关键字:  满族歌曲  历史  萨满  民俗  文化

(转)爱新觉罗允禩后代子嗣

来源:满网论坛 作者: 时间:2011-03-25 Tag:满族人物   点击:
根据爱新觉罗宗谱整理,只包括儿子,不包括女儿。

允禩第一子,弘旺。三子。康熙四十七年戊子正月初五日寅时生,庶母张氏张之碧之女。乾隆二十七年壬午十一月初二日亥时卒,年五十五岁。嫡妻舒穆禄氏伦布之女,妾茂怡氏马尔泰之女,妾完颜氏四格之女,妾荣氏荣禧之女。

弘旺第一子,永类。无嗣。雍正四年丙午正月二十七日申时生,嫡母舒穆禄氏伦布之女。雍正六年戊申十二月二十二日丑时卒,年三岁

弘旺第二子,肃英额。六子。雍正四年丙午七月二十二日亥时生,庶母茂怡氏马尔泰之女,乾隆六十年乙卯六月十二日午时卒,年七十岁。 嫡妻孙佳氏,佐领孙承恩之女。妾徐氏,徐德之女。妾王氏,王德之女。

肃英额第一子,龄贤。二子。乾隆十九年甲戌三月二十四日酉时生,庶母徐氏,徐德之女。五十五年庚戌四月十三日寅时卒,年三十七岁。嫡妻李佳氏,头等侍卫五靈阿之女。继妻纳喇氏,主事那廷之女。

龄贤第一子,郎中奕英。一子。乾隆四十一年丙申八月二十八日申时生。嫡母李佳氏,头等侍卫五靈阿之女。嘉庆十九年闰二月授七品笔帖式。道光二年四月授东陵主事,道光四年六月授西陵郎中,八年九月授郎中。道光十年庚寅正月初七丑时卒,年五十五岁。嫡妻纳喇氏,三等侍卫英善之女,继妻纳喇氏,郎中永恒之女。

奕英第一子,整宜尉载霖,无嗣。嘉庆十三年戊辰闰五月初五亥时生,继母纳喇氏,郎中永恒之女。道光十二年九月授整宜尉,道光二十八年戊甲九月十九日辰时卒,年四十一岁。嫡妻栋鄂氏,承祥之女。

龄贤第二子:奕仁。无嗣。乾隆四十三年戊戌十一月二十六日子时生,嫡母李佳氏,头等侍卫五灵阿之女。乾隆五十二年丁未五月初五巳时卒,年十岁。

(龄贤嗣绝)


最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册